W sprawie:
przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości
niezabudowanej położonej w Myślęcinie, stanowiącej mienie Gminy
Łubowo


Data uchwały:
2016-03-18

Numer uchwały:
UCHWAŁA Nr XV/120/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia