W sprawie:
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok
2017 środków stanowiących fundusz sołecki


Data uchwały:
2016-03-18

Numer uchwały:
UCHWAŁA NR XV/116/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia