W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

Data uchwały:
2016-03-18

Numer uchwały:
UCHWAŁA NR XV/117/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dz.U. Woj. Wlkp.