W sprawie:
zmiany uchwały nr XXXV/380/2014 z dnia 10.06.2014r. w sprawie: przyjęcia „ Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubowo na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”

Data uchwały:
2016-03-18

Numer uchwały:
Uchwała nr XV/112/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia