W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łubowie dla obszarów obejmujących działki nr ewid.: 192/3, 193 i część działki nr ewid. 191/2


Data uchwały:
2016-03-18

Numer uchwały:
UCHWAŁA Nr XV/108/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia