W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łubowie dla obszaru obejmującego działki nr ewid.: 138/13, 138/14 i 138/15

Data uchwały:
2016-03-18

Numer uchwały:
UCHWAŁA Nr XV/107/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia