Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie Dyrektora Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Łubowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - nr 2

O G ŁO S Z E N I E

 

Dyrektora Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Łubowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

      I. Nazwa i adres jednostki:

 

Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Łubowie,  62-260 Łubowo 13d

 

 1. Stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy

 

              Zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin pracy (1/2 etatu)

 

     III . Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno- skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykazanie się co najmniej 3 letnim stażem pracy na podobnym stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe lub średnie o profilu związanym z przedmiotem naboru,
 7. znajomość specyfiki księgowości jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych, w tym zasad księgowania na tych kontach,
 8. biegła obsługa komputera,
 9. systematyczność i samodzielność.

 

 

    IV .Zadania wykonywane na stanowisku:

     

 1. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 2. Dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 1. Dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 2. Sporządzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań budżetowych i finansowych.
 3. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dowodów księgowych oraz sprawozdań.
 4. Prawidłowe sporządzanie list płac; naliczanie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne od należności objętych listą płac oraz przelewanie ich na odpowiednie konta ZUS-u i Urzędu Skarbowego.
 5. Sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej, rozliczeniowej deklaracji, informacji dotyczącej zatrudnienia i przekazywanie ich do właściwych jednostek organizacyjnych ZUS-u, Urzędu Skarbowego.
 6. Obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum w Łubowie.

 

 

 

 

 

 

   V.  Wymagane dokumenty:

  

 1. List motywacyjny.
 2. CV z informacjami o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
 5. Oryginalne lub poświadczone notarialnie dokumenty potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 

   VI. Miejsce i termin składania dokumentów

 

       Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 „ Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Łubowie” w sekretariacie szkoły osobiście lub za pośrednictwem poczty; na adres: Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Łubowie, Łubowo 13d, 62-260 Łubowo w terminie do dnia 2 grudnia 2013 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Gimnazjum w Łubowie. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz informację o wynikach naboru na w/w stanowisko zostanie podane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gimnazjum w Łubowie.

 

 

Mirosław Kabaciński

Dyrektor Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Łubowie

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Hartwich
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Hartwich
Data wprowadzenia:2013-11-14 14:22:04
Opublikował:Tomasz Hartwich
Data publikacji:2013-11-14 14:24:20
Ostatnia zmiana:2013-11-14 14:29:26
Ilość wyświetleń:1704
Urząd Gminy Łubowo
Łubowo 1, 62-260 Łubowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij