Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o konkursie konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz reakcji na terenie gminy Łubowo w roku 2010

Wójt Gminy Łubowodziałając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / Dz.U.Nr.96

poz.873 ze zmianami / i

Uchwały nr . XXIX/346/2009 z dnia 06.11.2009 r. Rady Gminy Łubowo


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

w zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz reakcji

na terenie gminy Łubowo


I Konkurs adresowany jest do:

   • organizacji pozarządowych

   • osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie

    przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych

    oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli ich

    cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku

publicznego.

- stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego , prowadzących

odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów gminy

działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym

zadaniem tych organów .

II Rodzaj , warunki i terminy zlecenia powierzenia zadań oraz wysokość

środków publicznych na ich realizację.

Miejsce realizacji zadania teren Gminy Łubowo


Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki -

wysokość środków na realizację zadania 15 000 zł.

Na :

- organizację przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym dla mieszkańców

gminy Łubowo

/przeciwdziałaniu zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży

poprzez skierowanie do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych

i rekreacyjnych /


kwota - 5000 zł

   • organizację i prowadzenie gminnej ligi piłki nożnej - 3000 zł

   • organizację i prowadzenie gminnej ligi piłki siatkowej - 5000 zł

   • organizacja i przeprowadzenie rajdów turystycznych w celu zachowania

    tradycji i lepszego poznania historii naszego terenu

    rajd pieszy - 1000 zł

    rajd rowerowy - 1000 złIII Zasady przyznawania dotacji

   1. Dotacje przyznaje się podmiotowi , którego oferta zostanie wybrana

   2. Wypłata dotacji nastąpi na zasadach zawartej w stosownej umowie

    a podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do rozliczenia się z otrzymanej

    dotacji w sposób określony w umowie .

   3. Zlecenie realizacji zadania publicznego odbywa się na zasadzie powierzenia.

   4. Przyznając dotacje na zadanie publiczne Gmina dokonuje kontroli i oceny

    realizacji zadania .

   5. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego należy sporządzić w terminie

    30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.IV Termin składania ofert konkursowych

Oferty należy przesyłać poczta /decyduje data stempla pocztowego /

Urząd Gminy Łubowo 62-260 Łubowo 1


lub składać w zamkniętej kopercie na pokoju nr 9

z dopiskiem „ Konkurs Otwarty na realizacje zadań publicznych w 2010 -

sport '

w terminie do dnia 13 maja 2010 r. godz. 15.00

Wnioski konkursowe do pobrania na stronie www.lubowo.pl lub w Urzędzie

Gminy Łubowo pk. Nr 9

V Wybór ofert i ogłoszenie wyników konkursu


   1. Kryteria wyboru oferty

    a/ ocena możlowości realizacji zadania przez organizację pozarządową

    b/ ocenia przedmiotowa kalkulacje kosztów realizacji zadania , w tym

    odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania ocenia proponowaną jakość

    wykonania zadania i kwalifikacji osób , przy udziale których będą

    realizowane zadania publiczne. Uwzględniając analizę i ocenę realizacji

    zadań publicznych które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne.

    c/ ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po zamknięciu

    terminu składania ofert

    d/ informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej

    i na tablicy w Urzędzie Gminy Łubowo .

VI Informacje dodatkowe

Szczegółową informacje na temat otwartego konkursu ofert można uzyskać

w Urzędzie gminy Łubowo pod tel .. 61 427 59 26

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Hartwich
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Hartwich
Data wprowadzenia:2010-04-23 14:58:00
Opublikował:Tomasz Hartwich
Data publikacji:2010-04-23 14:59:37
Ostatnia zmiana:2010-05-04 14:03:20
Ilość wyświetleń:1737

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij