obrazek

 
  Strona WWW: www.lubowo.pl   
    Rodzaj: kod terytorialny: 3003062 gmina wiejska  
    Kod:  62-260  
    Miejscowość:  Łubowo  
    Kontakt:  tel. (061) 427-59-20, fax (061) 427-58-58  
    Wójt Gminy: Andrzej Łozowski  
   

Z-ca Wójta Gminy:           

Tomasz Hartwich

 
    Przewodniczący Rady Gminy:  Mirosław Nowak  
    Skarbnik:

 Edyta Żuchowska

 
  E-mail:  sekretariat@lubowo.pl